Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Platy učitelů a ředitelů škol v Evropě (2018/19)

Publikováno: 5. 10. 2020

S podzimem přináší Eurydice každoroční aktualizaci zprávy o platech učitelů a ředitelů škol v evropských zemích Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/19. Podrobný přehled o platech ve veřejném školství ve školním roce 2018/19 zahrnuje tři úrovně vzdělávání – mateřské, základní a střední školy.

Srovnávací studie se zaměřuje jak na statutární (tabulkové), tak na reálné platy učitelů a ředitelů škol, přičemž sleduje odměňování od začátku kariéry až po její zakončení. Předmětem analýz je také trend ve vývoji platů v jednotlivých státech v posledních několika letech a porovnání platové úrovně učitelů vzhledem k HDP na obyvatele. K dispozici je i podrobný přehled systému příplatků a bonusů. 

Součástí zprávy jsou národní přehledy s podrobnými informacemi o platech, odměnách a dalších nenárokových složkách platů ve vzdělávacích systémech jednotlivých evropských zemí.

Údaje shromáždily společně sítě Eurydice a OECD/NESLI.

Teachers and School Heads Salaries 2018_19.PNG