Platy učitelů a ředitelů škol v Evropě

Publikováno: 4. 10. 2019

Podzimní novinka Eurydice – zpráva Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18. Tato zpráva analyzuje zákonné platy učitelů a ředitelů škol v 42 evropských vzdělávacích systémech v roce 2017/18. Přináší odpověď na otázku, jak jsou finančně ohodnoceni učitelé a ředitelé mateřských, základních a všeobecných středních veřejných škol. Zatímco v některých zemích mají učitelé stejný zákonný plat bez ohledu na stupeň školy, na kterém vyučují, v jiných existují rozdíly, často spojené s rozdíly v kvalifikačních požadavcích. Ředitelé škol obvykle vydělávají víc než učitelé. V mnoha vzdělávacích systémech je výše jejich platu navíc spojen s velikostí školy.

Dozvíte se také o tom, jak se změnila výše zákonných platů v posledních třech letech a jaké jsou reálné průměrné platy učitelů (včetně odměn a jiných nenárokových složek platu) v porovnání s HDP na obyvatele a průměrnými výdělky ostatních absolventů vysokých škol v jednotlivých zemích.

Zpráva obsahuje národní přehledy s rozsáhlými informacemi o platech a odměnách a dalších nenárokových složkách platů učitelů a ředitelů škol v jednotlivých vzdělávacích systémech. Údaje byly shromažďovány společně sítěmi Eurydice a OECD/NESLI.

Teacher_and_School_Head_Salaries_and Allowances_2017_18_vignette.png