Počty vyučovacích hodin v povinném vzdělávání v Evropě

Publikováno: 14. 6. 2018

Právě vychází publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2017/18, která přináší každoročně aktualizované informace o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Ta v letošní edici věnuje zvláštní pozornost čtení, psaní a literatuře, matematice, přírodním a společenským vědám. Nastiňuje fakt, že oblast čtení, psaní a literatury, zaujímá zejména v primárním vzdělávání největší podíl ve výuce. Tuto vzdělávací oblast následuje matematika, jejíž podíl na výuce pak na nižší sekundární úrovni klesá ve prospěch jiných předmětů, jako třeba cizích jazyků. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).

Instruction Time 2017-18 - Cover.jpg