Poplatky studentů a systémy podpory ve vysokém školství v Evropě 2018/19

Publikováno: 20. 11. 2018

Eurydice vydala každoročně aktualizovanou publikaci National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19. Zpráva podává souhrnnou informaci o národních systémech v oblasti poplatků na vysokých školách a rovněž o podpoře studentům ve formě stipendií a půjček, to vše celkem ve 38 evropských státech. První část zprávy poskytuje komparativní přehled a analýzy v hlavních tematických bodech, druhá pak podává detailní informace o systémech v každé evropské zemi prostřednictvím diagramů a tzv. národních sheetů.

Fees and Support in Higher Education - vignette.jpg