Překlad studie: Integrace žáků-migrantů do škol v Evropě: Přístupy a opatření

Publikováno: 30. 8. 2019

Jak jednotlivé evropské země řeší integraci žáků-migrantů do svých škol? Navzdory všem současným snahám na evropské i národních úrovních tito žáci v mnoha oblastech oproti ostatním žákům i nadále zaostávají. Především čelí řadě výzev souvisejících s jejich účastí ve škole, které mohou ovlivnit jejich učení a rozvoj a následně jejich integraci na trh práce a do společnosti.

Přinášíme překlad zprávy Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures, která poskytuje přehled o tom, jak nejvyšších orgány zodpovědné v evropských zemích za vzdělávání podporují integraci žáků-migrantů do základních a středních škol. Informace se týkají 42 vzdělávacích systémů 38 zemí (28 členských států EU, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Norsko, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko). Referenčním rokem je školní rok 2017/18.


Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Integrace zaku-migrantu.PNG