Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Připravujeme

Mobility Scoreboard 2019

Zpráva zaměřená na podmínky pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávání „Mobility Scoreboard: Higher Education“ vyšla poprvé v roce 2016. Obsahuje ukazatele z šesti oblastí: informace a poradenství; cizojazyčná příprava; přenositelnost grantů a půjček; podpora poskytovaná studentům s nízkým socio-ekonomickým zázemím; uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací. Vybrané ukazatele o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávaní jsou společně s obdobnými za počáteční odborné vzdělávání, které zpracoval CEDEFOP, prezentovány jako Mobility Scoreboard.

V současné době připravuje síť Eurydice novou aktualizovanou verzi, která by měla být k dispozici ke konci roku 2019.

 

Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe

Na žádost Evropské komise zpracovává Eurydice krátké ad hoc srovnání výuky regionálních či menšinových jazyků v evropských zemích. Studie bude vycházet z obsáhlejší publikace Key Data on Teaching Languages at School in Europe z roku 2017 a bude doplněna o nové poznatky. Publikace by měla být k dispozici 26. 9. 2019 v souvislosti s konferencí pořádanou k Evropskému dni jazyků.

 

Tackling Inequalities in Education 

Jedním ze zásadních témat současnosti je řešení nerovností ve vzdělávání, jež jsou ovlivňovány mnoha různými faktory. Připravovaná studie Eurydice se snaží zmapovat, jaká je politika evropských zemí a jaká existují opatření na podporu znevýhodněných žáků, z jakých zdrojů jsou různá tato opatření financována, jaká je odpovědnost škol atd.

Národní oddělení Eurydice v 1. čtvrtletí 2019 shromáždila údaje a vyplnila dotazník za svou zemi. Evropské oddělení na základě těchto dotazníků zpracovává draft studie. Publikace by měla být k dispozici na jaře 2020.

 

Digital Education

Evropská informační síť Eurydice připravuje novou studii o digitálním vzdělávání v evropských školách.

Publikace mimo jiné zkoumá priority a strategické cíle jednotlivých evropských zemí v oblasti digitálního vzdělávání a zabývá se řadou dalších témat, např. jakým způsobem se jednotlivé země snaží docílit lepší práce žáků s informacemi a digitálními technologiemi, jak se hodnotí dosažené kompetence žáků nebo jaké požadavky jsou kladeny na vzdělání učitelů pro oblast digitální gramotnosti.

Vydání publikace je plánováno na podzim 2019.