Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Připravujeme

Tackling Inequalities in Education 

Jedním ze zásadních témat současnosti je řešení nerovností ve vzdělávání, jež jsou ovlivňovány mnoha různými faktory. Připravovaná studie Eurydice se snaží zmapovat, jaká je politika evroských zemí a jaká existují opatření na podporu znevýhodněných žáků, z jakých zdrojů jsou různá tato opatření financována, jaká je odpovědnost škol atd.

Národní oddělení Eurydice se v současné době zabývají shromažďováním údajů a vypňováním dotazníku za svou zemi. Publikace by měla být k dispozici na jaře 2020.

 

Digital Education

Evropská informační síť Eurydice připravuje novou studii o digitálním vzdělávání v evropských školách.

Publikace mimo jiné zkoumá priority a strategické cíle jednotlivých evropských zemí v oblasti digitálního vzdělávání a zabývá se řadou dalších témat, např. jakým způsobem se jednotlivé země snaží docílit lepší práce žáků s informacemi a digitálními technologiemi, jak se hodnotí dosažené kompetence žáků nebo jaké požadavky jsou kladeny na vzdělání učitelů pro oblast digitální gramotnosti.

Vydání publikace je plánováno na podzim 2019.

 

Key Data on Early Childhood Education and Care – 2019

V roce 2018 se síť Eurydice vrátila k tématu předškolního vzdělávání, jemuž se věnovala již v minulosti (edice Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe).

Publikace poskytuje porovnání předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku. Studie se zabývá tématy jako výše poplatků, rozsah bezplatného vzdělávání a péče, zákonný nárok na tyto služby, povinné předškolní vzdělávání, přetrvávající nedostatek služeb pro děti do 3 let atd.

V současné době probíhá kontrola pracovní verze studie. Finální kontrola po zapracování všech připomínek je naplánována na květen 2019.