Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Připravujeme

Key Data on Early Childhood Education and Care – 2019


V roce 2018 se síť Eurydice začala věnovat tématu předškolního vzdělávání. V současné době probíhá kontrola pracovní verze studie. Finální kontrola po zapracování všech připomínek je naplánována na květen 2019.