Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Připravujeme

Mobility Scoreboard 2019

Zpráva zaměřená na podmínky pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávání „Mobility Scoreboard: Higher Education“ vyšla poprvé v roce 2016. Obsahuje ukazatele z šesti oblastí: informace a poradenství; cizojazyčná příprava; přenositelnost grantů a půjček; podpora poskytovaná studentům s nízkým socio-ekonomickým zázemím; uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací. Vybrané ukazatele o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávaní jsou společně s obdobnými za počáteční odborné vzdělávání, které zpracoval CEDEFOP, prezentovány jako Mobility Scoreboard.

V současné době připravuje síť Eurydice novou aktualizovanou verzi, která by měla být k dispozici ke konci roku 2019.

 

Tackling Inequalities in Education 

Jedním ze zásadních témat současnosti je řešení nerovností ve vzdělávání, jež jsou ovlivňovány mnoha různými faktory. Připravovaná studie Eurydice se snaží zmapovat, jaká je politika evropských zemí a jaká existují opatření na podporu znevýhodněných žáků, z jakých zdrojů jsou různá tato opatření financována, jaká je odpovědnost škol atd.

Národní oddělení Eurydice v 1. čtvrtletí 2019 shromáždila údaje a vyplnila dotazník za svou zemi. Evropské oddělení na základě těchto dotazníků zpracovává draft studie. Publikace by měla být k dispozici na jaře 2020.