Přístupy k domácímu vzdělávání v Evropě

Publikováno: 26. 10. 2018

Zahrnuje povinné vzdělávání v Evropě povinnost navštěvovat školu? Mají rodiče právo vzdělávat své děti doma? A za jakých podmínek mohou rodiče případně toto právo uplatňovat? Přístupy a právní předpisy týkající se domácího vzdělávání se v rámci Evropy značně liší. Nová zpráva Eurydice Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education přináší přehled přístupů v 38 zemích zapojených do sítě Eurydice. Přičemž komparativní přehled je doplněn krátkými popisy situace v jednotlivých zemích.

 

Home Education Policies in Europe – Vignette.jpg