Profese učitele v Evropě: přijímání, kariérní růst a podpora

Publikováno: 23. 2. 2018

V souvislosti  se vzdělávacími, sociálními a ekonomickými trendy, které prostupují současnou evropskou společností, stoupá význam učitelské profese. Rostoucí nároky na znalosti a dovednosti studentů, prohlubující se diversita vzdělávající se populace a prudký technologický rozvoj mají intenzivní dopad na výkon učitelského povolání. Nová zpráva Eurydice Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support věnující se této problematice představuje významný zdroj poznatků pro koncepci vzdělávací politiky, poskytování podpory učitelům, zvyšování jejich statusu a profesních kompetencí. Srovnávací studie týkající se přístupu k učitelské profesi v základním a středním všeobecném vzdělávání zahrnuje 43 evropských vzdělávacích systémů.  Mezi hlavní analyzovaná témata patří demografické prognózy nabídky a poptávky učitelských pozic, vstup do učitelské profese, mobilita učitelů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, kariérní systém a hodnocení učitelů.

Více informací o studii je k dispozici na webu sítě Eurydice.

 

Teaching Careers in Europe - Cover.jpg