Shrnutí Eurydice: Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: Akademičtí pracovníci

Publikováno: 8. 1. 2019

Eurydice přináší překlad publikace Eurydice Brief: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017.

Jde o zprávu, která navazuje na studii Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017 z června 2017. Nabízí některá z hlavních zjištění vyplývající z uvedené studie, včetně plánování v oblasti lidských zdrojů, profesní dráhy akademických pracovníků, pracovních podmínek a výuky. Závěrem zdůrazňuje tři klíčová témata pro tvorbu politiky:

  • vyrovnávání podmínek pro akademickou kariéru,
  • vyvážení institucionální autonomie vysokých škol a vládního dohledu nad touto oblastí,
  • zlepšení úrovně shromažďování informací o akademických pracovnících.

 

Brief_Academic_Staff_cover-1.jpg