Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Školství v ČR

ObsazekEvropaCR.jpgV této rubrice naleznete popis vzdělávacího systému ČR, jeho schematické vyobrazení a další informace o českém školství.

 

Podrobné schéma vzdělávací soustavy České republiky (ČJ/AJ)

Schéma_velké_2020_21.PNGPodrobné schéma celého vzdělávacího systému ČR platné ke školnímu/akademickému roku 2020/2021 (pro řádné vytištění je nutné pdf soubor nejprve stáhnout).

Schéma obsahuje názvy vzdělávacích institucí/programů, délku studia, zařazení na úroveň ISCED 2011 a EQF i vstupní požadavky a závěrečné certifikáty. Znázorněna je také prostupnost mezi jednotlivými vzdělávacími stupni.

Veškerá terminologie je ve schématu uvedena jak v češtině, tak v angličtině. Uvedené anglické termíny vzešly z jednání pracovní skupiny MŠMT, DZS, NÚV (NPI ČR) a NVF a jsou terminologií doporučenou pro překlady.

Více ke klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011) viz web ČSÚ

Informace o EQF zde.

 

Malé schéma vzdělávací soustavy České republiky (ČJ/AJ)

Přehledné schéma vzdělávací soustavy ČR (platné pro školní rok 2019/20). Legendu a diagramy vzdělávacích systémů dalších evropských zemí platné pro školní rok 2019/20 naleznete v publikaci The Structure of the European Education Systems 2019/20: Schematic Diagrams (k dispozici též v češtině).

 

Schéma_malé_2019_20.PNG

 

The education system of the Czech Republic (brožura – AJ)

EducationSystemCR.jpgNa webových stránkách Study in the Czech Republic je ke stažení stručný přehled českého vzdělávacího systému v angličtině, na němž spolupracovalo i české oddělení Eurydice. Součástí publikace je zjednodušené schéma vzdělávací soustavy s popisem v českém a anglickém jazyce.

 

 

 

 Podrobný popis vzdělávacího systému ČR (ČJ/AJ)

Výstřižek_úvodní strana.JPGPrůběžně aktualizovaný podrobný popis vzdělávacího systému ČR je dostupný v anglické i české verzi v rubrice National Education Systems (dříve známé jako Eurypedia) na centrálních webových stránkách Eurydice.

Popis je rozčleněn do 14 tematických kapitol a zahrnuje i úvodní shrnutí s diagramem vzdělávací soustavy. Připojeny jsou také seznamy pramenů, adresář institucí a v anglickém znění navíc i glosář národních termínů.

 

Přehled akademických titulů v ČR

Vyznáte se v akademických titulech udělovaných v ČR? Eurydice pro Vás zpracovala jejich přehled.

Česká verze

Anglická verze

A pokud se chcete dozvědět něco víc i o dříve udělovaných titulech jako CSc. či DrSc., bližší informace najdete v tomto článku.   

 

Mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED 2011

Na internetových stránkách UNESCO Institute for Statistics je k dispozici několik publikací k Mezinárodní klasifikaci vzdělávání (ISCED 2011), vytvořené UNESCO ve Spolupráci s Eurostatem a OECD. Hlavním účelem je usnadnit porovnání statistik a ukazatelů v oblasti vzdělávání mezi jednotlivými zeměmi.

V České republice byla klasifikace zavedena od roku 2014 jako Klasifikace vzdělávání (CZ-ISCED 2011), aktuální znění a materiál k zařazení českých vzdělávacích programů do klasifikace naleznete na webu Českého statistického úřadu.

Další informace o českém vzdělávání

Další informace z různých oblastí českého vzdělávacího systému lze najít např. na internetových stránkách těchto národních institucí:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní ústav pro vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní institut pro další vzdělávání

Česká školní inspekce