Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Školství ve srovnání

SkolstviVeSrovnaniObrazek.jpgNa této stránce najdete informace o řadě srovnávacích materiálů, které jsou zpracovávány a každoročně aktualizovány sítí Eurydice. Tematické studie naleznete v rubrice Studie Eurydice.

 

 

 

 

 

 

Podrobný popis vzdělávacích systémů – National Education Systems

National Education Systems.PNGJedna z hlavních rubrik na webové stránce Eurydice nazvaná National Education Systems obsahuje podrobné popisy vzdělávacích systémů jednotlivých evropských zemí zapojených do této sítě. Údaje jsou pravidelně aktualizovány národními odděleními. Každý popis je rozčleněn do 14 kapitol (obvykle v anglické i v národní jazykové verzi). Vyhledávat informace je možné buď podle země, nebo podle kapitoly. Dříve byla tato rubrika známa jako databáze vzdělávacích systémů Eurypedia.

National Education Systems

Podrobný popis vzdělávacího systému ČR (mezi českou a anglickou verzí lze přepínat ikonkou v pravém horním rohu)

 

 

Strukturální ukazatele pro monitorování systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe.PNG

Studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých evropských zemích, a to v pěti oblastech:

  • raná výchova a péče,
  • míra osvojení základních kompetencí,
  • předčasné odchody ze vzdělávání,
  • vysokoškolské vzdělávání,
  • zaměstnanost absolventů.
Součástí publikace jsou diagramy, definice a krátké analýzy.

Studie, která poprvé vyšla v roce 2015, poskytuje doplňující informace k publikaci Education and Training Monitor (Monitor vzdělávání a odborné přípravy), vydávané každoročně Evropskou komisí. Ta obsahuje kromě strukturálních ukazatelů, rozpracovaných ve studii Eurydice, především ukazatele kvantitativní, statistické.

 

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2018

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2017

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015

 

 

Struktura evropských vzdělávacích systémů (diagramy) 

Cover Diagrams_2018_19.jpg

Publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň.

Nejnovější soubor schémat za rok 2017/18 obsahuje také mapku představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání.

 

The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams

The Structure of the European Education Systems 2017/18: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2016/17: Schematic Diagrams

Vydání publikace pro rok 2016/17 je k dispozici i v češtině: Struktury vzdělávacích systémů v Evropě 2016/17: diagramy.

 

The structure of the European education systems 2015/16: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2014/15: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2013/14: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2012/13: Schematic Diagrams

The structure of the European education systems 2011/12: Schematic Diagrams

 

Přehled evropských systémů vzdělávání a péče v raném dětství

ECEC_male.jpg

Zpráva Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets poskytuje stručné popisy systémů vzdělávání a péče v raném dětství v jednotlivých evropských zemích.

V roce 2014 byl tento přehled součástí publikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition. Aktuální materiál za rok 2015 byl vydán samostatně jako příloha studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015. Viz též rubrika Studie Eurydice.

Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/2015

 

 

 Povinné vzdělávání v Evropě

Cover Compulsory Education_2018_19.jpg

Materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.

Compulsory Education in Europe 2018/19

Compulsory Education in Europe 2017/18

Compulsory Education in Europe 2016/17

Compulsory Education in Europe 2015/16

Compulsory Education in Europe 2014/15

Compulsory Education in Europe 2013/14

Compulsory Education in Europe 2012/13

Compulsory Education in Europe 2011/12

 

Organizace školního a akademického roku

Cover School Calendar_2018_19.jpgCover Academic Calendar_2018_19.jpg

Publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahuje údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2018/19 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2017/18 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2016/17 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2015/16 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2014/15 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2013/14 school year

Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2012/13 school year

Podobně publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informuje o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).

The Organisation of the Academic Year in Europe 2017/18

The Organisation of the Academic Year in Europe 2017/18

The Organisation of the Academic Year in Europe, 2016/17

The Organisation of the Academic Year in Europe, 2015/16

The Organisation of the Academic Year in Europe, 2014/15

The Organisation of the Academic Year in Europe, 2013/14

 

Počty vyučovacích hodin v povinném vzdělávání v Evropě    

Instruction time 2018_19 - Vignette.png

Publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informuje o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).

Zpráva za rok 2018/19 přináší pravidelný aktualizovaný přehled počtu vyučovacích hodin v povinném vzdělávání. Srovnávací analýza věnuje zvláštní pozornost čtení, psaní a literatuře, matematice, přírodním a společenským vědám. Nastiňuje fakt, že oblast čtení, psaní a literatury, zaujímá zejména v primárním vzdělávání největší podíl ve výuce. Tuto vzdělávací oblast následuje matematika, jejíž podíl na výuce pak na nižší sekundární úrovni klesá ve prospěch jiných předmětů, např. příropdních věd.


Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2017/18

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2016/17

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2015/16

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2014/15

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2013/14

 

Rozpočty vzdělávání v evropských zemích

Budget2015.jpg

Publikace Eurydice National Sheets on Education Budgets in Europe obsahuje nejnovější údaje o výdajích na vzdělávání v evropských zemích. Zaměřuje se na plánované, nikoliv aktuální výdaje. Uváděny jsou rozpočty na evropské, národní, regionální i místní úrovni a uspořádány jsou podle typu výdajů a stupně vzdělávání. Zachycen je také vývoj oproti předchozímu roku.

National Sheets on Education Budgets in Europe 2015

National Sheets on Education Budgets in Europe 2014

National Sheets on Education Budgets in Europe 2013

 

Poplatky studentů a systémy podpory ve vysokém školství v Evropě 

Fees and Support in Higher Education - vignette.jpg

Publikace National Student Fee and Support Systems in European Higher Education informuje o poplatcích studentů a národních systémech podpory (včetně stipendií a půjček) v evropských zemích. Oddíl Klíčové body umožňuje čtenářům dobře pochopit téma jako celek, zatímco diagramy a informační přehledy jednotlivých zemí obsahují hlavní charakteristiky každého systému.

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17

Článek: Studie: Kde se platí poplatky za studium (Universitas, magazín vysokých škol)

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2015/16

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2014/15

 

Platy učitelů a ředitelů škol v Evropě  

Teachers' salaries - Cover.jpg

Publikace Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe pravidelně přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Po srovnávací části následují detailnější tabulky za jednotlivé země.

Podle nejnovější zprávy se platy ve školním roce 2015/16 oproti předchozímu roku ve většině zemí zvýšily.

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2016/17

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2015/16

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2014/15

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2013/14

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2012/13

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2011/12