Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Sledujte novinky Eurydice na webu DZS

Publikováno: 7. 9. 2021

Všechny naše novinky najdete na webu Domu zahraniční spolupráce.