Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Struktura evropských vzdělávacích systémů a Povinné vzdělávání v Evropě 2020/21

Publikováno: 29. 10. 2020

Jaké existují modely organizace primárního a sekundárního vzdělávání a jak dlouho která úroveň trvá? Jak různorodé jsou programy nabízené na terciární úrovni? Odpovědi na tyto otázky přináší Eurydice v pravidelné aktualizaci publikace The Structure of the European Education Systems 2020/21: Schematic Diagrams.

Zpráva tradičně představuje hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání, zachycuje formou diagramů strukturu 43 evropských vzdělávacích systémů (38 zemí účastnících se programu EU Erasmus +) od preprimární po terciární úroveň a její součástí je i průvodce jak číst diagramy.

Aktuální přehled délky povinného vzdělávání ve výše zmíněných evropských zemích, včetně délky povinného předškolního vzdělávání a informace o věku, ve kterém žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku, přináší nové vydání publikace Compulsory Education in Europe 2020/21.

Structure of European Education Systems 2020-21.PNG   Compulsory Education in Europe_2020-21.PNG