Struktura evropských vzdělávacích systémů a Povinné vzdělávání v Evropě 2018/19

Publikováno: 2. 10. 2018

Eurydice přináší pravidelnou aktualizaci publikací The structure of the European education systems: Schematic Diagrams a Compulsory Education in Europe.
První z uvedených zpráv zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí přehledu je také mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundírním vzdělávání.

Nové vydání Compulsory Education in Europe poskytuje aktuální přehled délky povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích, včetně délky povinného předškolního vzdělávání a informace o věku, ve kterém žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.

 

     Cover Diagrams_2018_19.jpgCover Compulsory Education_2018_19.jpg