Struktura evropských vzdělávacích systémů a Povinné vzdělávání v Evropě 2019/20

Publikováno: 15. 10. 2019

Eurydice přináší pravidelnou aktualizaci publikací The structure of the European Education Systems: Schematic Diagrams a Compulsory Education in Europe.

První z uvedených zpráv zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zprávy je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundírním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.

Nové vydání Compulsory Education in Europe poskytuje aktuální přehled délky povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích, včetně délky povinného předškolního vzdělávání a informace o věku, ve kterém žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.

Informace jsou k dispozici pro 43 evropských vzdělávacích systémů (38 zemí účastnících se programu EU Erasmus +).

Structure of the European Education Systems 2019_20_vignette.png Compulsory_Education_2019_20_vignette-1.png