Strukturální ukazatele pro monitorování systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě – 2019

Publikováno: 22. 10. 2019

Právě vychází nová Studie Eurydice Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2019: Overview of major reforms since 2015.
Zpráva pro školní/akademický rok 2018/19 obsahuje více než 35 aktualizovaných ukazatelů z šesti oblastí vzdělávací politiky:

• vzdělávání a péče v raném dětství,
• osvojování základních kompetencí,
• předčasné ukončení vzdělávání a odborné přípravy,
• vysokoškolské vzdělání,
• zaměstnatelnost absolventů,
• mobilita ve vzdělávání.

Kromě toho přináší stručný přehled hlavních reforem, které v uvedených oblastech proběhly od začátku školního/akademického roku 2014/15. Část informací, které se týkají členských států EU, byla zveřejněna v Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2019 (Education and Training Monitor 2019).
Aktualizace strukturálních ukazatelů pro rok 2019 zahrnuje všechny členské státy EU a dále Bosnu a Hercegovinu, Island, Lichtenštejnsko, Černou Horu, Severní Makedonii, Norsko, Srbsko a Turecko.

Structural_indicators_2019_vignette.png