Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17

Publikováno: 5. 10. 2018

Publikace Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17 přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Po srovnávací části následují detailnější tabulky za jednotlivé země.

 

Teachers' salaries - Cover.jpg