Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě

Publikováno: 25. 2. 2016

Enrepreneurship_velke.jpgV únoru 2016 vyšla nová publikace Eurydice Entrepreneurship Education at School in Europe (Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě). Publikace navazuje na předešlou studii z roku 2012 a rekapituluje vývoj posledních let ve sféře podnikatelské výchovy. Přináší detailní informace týkající se strategických dokumentů, kurikula, vzdělávacích výstupů, ale i financování či vzdělávání učitelů, a to ve 33 evropských zemích; referenčním obdobím je školní rok 2014/15. Součástí publikace jsou national sheets, tzn. podrobné přehledy za jednotlivé země.

Viz též rubrika Studie Eurydice.