Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Výuka regionálních nebo menšinových jazyků v evropských zemích

Publikováno: 28. 2. 2020

Přinášíme překlad zprávy The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe vydané u příležitosti Druhého evropského summitu o vzdělávání, ve které Eurydice představila krátké srovnání výuky regionálních či menšinových jazyků v evropských zemích. Zpráva představuje i příklady současného politického úsilí o podporu výuky regionálních nebo menšinových jazyků na školách. Konkrétněji představuje příklady národních politik a opatření, jakož i některé projekty financované EU, které mají výuku těchto jazyků podpořit.

Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

 

Vyuka regionalnich nebo mensinovych jazyku.PNG