Výuka regionálních nebo menšinových jazyků v evropských zemích

Publikováno: 26. 9. 2019

U příležitosti Druhého evropského summitu o vzdělávání přináší Eurydice krátké srovnání výuky regionálních či menšinových jazyků v evropských zemích The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe. Zpráva představuje i příklady současného politického úsilí o podporu výuky regionálních nebo menšinových jazyků na školách. Konkrétněji představuje příklady národních politik a opatření, jakož i některé projekty financované EU, které mají výuku těchto jazyků podpořit.
Dokument je dostupný v anglické, francouzské a německé verzi.

The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe_vignette_EN.png