Začleňování migrantů do vysokoškolského vzdělávání

Publikováno: 7. 2. 2019

Jakou roli sehrávají vysoké školy v migrační krizi? Do jaké míry jsou evropské systémy vysokoškolského vzdělávání schopny reagovat na potřeby žadatelů o azyl a uprchlíků? Odpovědi na tyto otázky naleznete v nejnovější publikaci Eurydice Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures, zvláště pak v její druhé části, která nabízí přehled opatření a strategií ve 35 evropských zemích.

MigrantsinHE_Vignette.jpg