Překlad studie: Začleňování žadatelů o azyl a uprchlíků do vysokoškolského vzdělávání v Evropě

Publikováno: 2. 5. 2019

Eurydice přináší překlad studie Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures.

Ve zprávě naleznete odpovědi na otázky: Jakou roli sehrávají vysoké školy v migrační krizi? a Do jaké míry jsou evropské systémy vysokoškolského vzdělávání schopny reagovat na potřeby žadatelů o azyl a uprchlíků? Druhá část studie nabízí přehled opatření a strategií ve 35 evropských zemích.


Česká verze studie - ke stažení v EU bookshop

MigrantsinHE_Vignette.jpg