Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Zpátky do školy: Organizace školního a akademického roku 2020/21

Publikováno: 28. 9. 2020

Již tradičně přináší Eurydice se začátkem nového školního roku publikaci The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2020/21.

Běžný provoz škol v uplynulém školním roce značně ovlivnila vlna pandemie Covid 19. O to více se nyní mohou hodit informace o termínech zahájení a ukončení školního roku, rozložení doby prázdnin či o počtu dnů školní docházky v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v jednotlivých evropských zemích. Pokud vás zajímají právě tyto informace, je naše publikace přesně to, co hledáte.

Odpovědi na výše zmíněné otázky doplněné přehledovými grafy a tabulkami jsou dostupné pro 38 evropských zemí.

Strukturu nového akademického roku v mezinárodním srovnání shrnuje publikace The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/21. Informuje o zahájení akademického roku, o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, přičemž bere v úvahu rozdíly mezi univerzitními a neuniverzitními studijními programy.

Zpráva shrnuje informace z 37 evropských zemí.

School_Calendar_2020_21.PNG     Academic_Calendar_2020_21.PNG