Evropská jazyková cena Label - Výzva 2018

Publikováno: 22. 1. 2018

Vážení realizátoři jazykových projektů,

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje již 17. ročník Evropské jazykové ceny Label.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů pro rok 2018.

 

Termín pro podávání přihlášek byl mimořádné prodloužen do neděle 1. 4. 2018

Priority pro Výzvu 2018:

  • Rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol s cílem zlepšit přístup k rozmanitosti
  • Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
  • Jazyky v celoživotním vzdělávání
  • Dopad projektů zahraničních mobilit učitelů a žáků na rozvoj cizojazyčných kompetencí

 

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky.  Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů.

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 1. 4. 2018 elektronicky na adresu: label@dzs.cz.


Ke stažení

Prihlaska_Label_2018.docx DOC 28.01.2018 54454 B
Potvrzení_statutárního_zástupce_2018.doc DOC 28.01.2018 52736 B
Výzva k předkládání návrhů 2018.pdf PDF 28.01.2018 532278 B