Evropská jazyková cena Label - Výzva 2017

Publikováno: 24. 1. 2017

Termín pro podávání přihlášek ve Výzvě 2017 je 19. 3. 2017. 

Vážení realizátoři jazykových projektů,

níže naleznete dokumenty vztahující se k Výzvě k předkládání návrhů pro rok 2017.

 

Priority pro Výzvu 2017: 

1. Vícejazyčné školy a třídy – rozmanitost ve školách je pozitivum

2. Společnost podporující jazyky – informální výuka jazyků

3. Výuka jazyků pro všechny

4. Rozvoj cizojazyčných kompetencí učitelů

 

Přihláška - vyplněnou přihlášku zasílejte spolu s potvrzením statutárního zástupce na adresu label@dzs.cz

Potvrzení statutárního zástupce