Evropská jazyková cena Label - Výzva 2019

Publikováno: 24. 1. 2019

Vážení realizátoři jazykových projektů,

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje již 18. ročník Evropské jazykové ceny Label.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů pro rok 2019.

 

Termín pro podávání přihlášek: neděle 7. 4. 2019

 

Priority pro Výzvu 2019:

  • Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol
  • Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
  • Jazyky v celoživotním vzdělávání
  • Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů (ke stažení výše). 

 

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky.  Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů. 

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 7. 4. 2019 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).


Ke stažení

Potvrzení_statutární_zástupce_2019.doc DOC 24.01.2019 53248 B
Prihlaska_ Label_projekty_2019.docx DOC 24.01.2019 54818 B