Evropská jazyková cena Label - Výzva 2020

Publikováno: 30. 1. 2020

Vážení realizátoři jazykových projektů,

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje již 19. ročník Evropské jazykové ceny Label.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2020.

 

Termín pro podávání přihlášek byl prodloužen do čtvrtka 30. 4. 2020

 

Priority pro Výzvu 2020:

  • Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol
  • Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
  • Jazyky v celoživotním vzdělávání
  • Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů (ke stažení výše). 

 

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky.  Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů. 

Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 30. 4. 2020 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).


Ke stažení

Potvrzení_statutární_zástupce_2020.doc DOC 30.01.2020 53248 B
Prihlaska_ Label_projekty_2020.docx DOC 14.04.2020 55606 B