Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Slavnostní předávání 2020

Publikováno: 24. 9. 2020

Ve čtvrtek 24.9. proběhlo ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT slavnostní předávání Evropské jazykové ceny Label 2020. 

Ceny předala Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT, Karel Kovář, náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT a Dana Petrova, ředitelka Domu zahraniční spolupráce.

Tisková zpráva, včetně informací o oceněných projektech k dispozici zde

Všem oceněným projektům gratulujeme!

 

 


Fotogalerie