Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Evropskou jazykovou cenu Label 2018 získalo osm českých projektů

Publikováno: 28. 6. 2018

Ve středu 27. června 2018 proběhlo v Zrcadlovém sále MŠMT slavnostní předávání  už 17. Evropské jazykové ceny Label.

Evropská jazyková cena Label je součástí celoevropského programu Erasmus+ a v České republice ji ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy každoročně připravuje Dům zahraniční spolupráce. V letošním roce byly oceněny projekty prioritně zaměřené na  inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, dopad zahraničních mobilit na rozvoj jazykových kompetencí účastníků, rozvoj spolupráce v příhraničních regionech a cizí jazyky jako součást  celoživotního vzdělávání. Odborná porota složená ze zástupců MŠMT, jazykových institutů a DZS vybírala z celkem 40 přihlášených projektů.

Zástupci oceněných projektů převzali cenu z rukou Mgr. et Mgr. Dany Prudíkové, Ph.D. náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT a ředitelky Domu zahraniční spolupráce Ing. Dany Petrové.

Bližší informace o oceněných projektech naleznete níže.


Fotogalerie

Ke stažení

oceněné projekty 2018.pdf PDF 28.06.2018 505666 B