Výzva 2020 – projekty postupující do druhého kola

Publikováno: 17. 5. 2020

Níže naleznete seznam projektů, které odborná porota vybrala k postupu do druhého kola Evropské jazykové ceny Label 2020.

Ve Výzvě 2020 obdržel Dům zahraniční spolupráce celkem 46 přihlášek. Každá z těchto přihlášek byla hodnocena dvěma hodnotiteli. Na základě hodnocení vybrala odborná porota k postupu do druhého kola následující projekty: 

 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze - Výuka českého jazyka pro zemské a spolkové policisty ze SRN

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha - Erasmusic+         

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost - Be Inspired

A BASTA! z.s., Plzeň - Brýlen Rauš

Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem - Němčina nad zlato - podpora výuky německého jazyka na středních školách         

Masarykova univerzita, Brno - Language Skills of Deaf Students for EU Mobility (LangSkills)   

Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104 Havlíčkův Brod - Kouzelný les   

Základní škola Přimda - WATER – Wisdom and Activity Through Enjoyable Realization  

Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí - Exceptional Technique in Everyday Issues and More

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7 - Keep fit and be healthy 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Math Exercises for You    

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - Digital Teaching in natural scientific subjects        

Technická univerzita v Liberci - ProFit v profesi - jazykovou a odbornou senzibilizací během studia