Reformy a systémy vzdělávání / Dialog mládeže

Dialog mládeže

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
29. 5. 2019 Příloha IV. grantové dohody pro KA3 (mono) pdf Příloha IV. Platné sazby grantové dohody pro KA3 2019  – jeden příjemce
29. 5. 2019 Příloha III. grantové dohody 2018 pro KA3 (mono) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA3 2019 - jeden příjemce
29. 5. 2019 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové dohody 2018 (mono) pdf Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů (jeden příjemce) Projektů dialogu mládeže ve Výzvě 2019.
30. 4. 2018 Příloha IV. grantové dohody pro KA3 (multi) pdf Příloha IV. Platné sazby grantové dohody pro KA3 2018  - více příjemců
30. 4. 2018 Příloha III. grantové dohody 2018 pro KA3 (multi) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA3 2018 - více příjemců.
30. 4. 2018 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové dohody 2018 (multi) pdf Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů (více příjemců) Strukturovaného dialogu ve Výzvě 2018.
30. 4. 2018 Příloha IV. grantové dohody pro KA3 (mono) pdf Příloha IV. Platné sazby grantové dohody pro KA3 2018  - jeden příjemce
30. 4. 2018 Příloha III. grantové dohody 2018 pro KA3 (mono) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA3 2018 - jeden příjemce (oficiální překlad od EK)
30. 4. 2018 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové dohody 2018 (mono) pdf Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů (jeden příjemce) Strukturovaného dialogu ve Výzvě 2018.
2. 3. 2018 Šablona pro mandátní smlouvy k žádosti 2018 file Povinná příloha k žádosti, kde jsou zahrnuty partnerské organizace.