Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Informační seminář KA3

Publikováno: 27. 8. 2020

Dne 2. září 2020 se v době 10:00 - 14 hod online informační a konzultační webinář pro žadatele o grant v rámci Klíčové akce 3: Dialog mládeže. 

Seminář je zaměřen především na nové nebo méně zkušené žadatele, případně žadatele, kteří zatím nebyli úspěšní při získání grantu. Přihlásit se je možné vyplněním formuláře zde, a to do 1. 9. 2020.

Před seminářem doporučujeme nastudovat publikaci Strukturovaný dialog a participace mládeže. Základní metodou práce s mládeží je v oblasti Klíčové akce 3 strukturovaný dialog, kterému se tato publikace podrobněji věnuje. Součástí publikace jsou také příklady dobré praxe. Publikace je ke stažení zde.