Informační seminář KA3

Publikováno: 2. 12. 2019

Dne 8. ledna 2020 se v době 9:30 - 14 hod v sídle Domu zahraniční spolupráce v Praze uskuteční informační a konzultační seminář pro žadatele o grant v rámci Klíčové akce 3: Dialog mládeže. Seminář je zaměřen především na nové nebo méně zkušené žadatele, případně žadatele, kteří zatím nebyli úspěšní při získání grantu. Přihlásit se je možné ZDE.

Publikace Strukturovaný dialog a participace mládeže je určena zkušeným i nezkušeným předkladatelům projektů Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, kteří cílí na participační aspekty práce s mládeží. V programu Erasmus+ je možné realizovat participační projekty ve všech třech klíčových akcích, avšak Klíčová akce 3 se na tyto projekty cíleně zaměřuje. Základní metodou práce s mládeží je v oblasti Klíčové akce 3 strukturovaný dialog, kterému se tato publikace podrobněji věnuje. Soušástí publikace jsou také příklady dobré praxe.

Publikace je ke stažení zde.