Reformy a systémy vzdělávání / Dialog mládeže

Dialog mládeže

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Kontakty

Mgr. Michaela Ducháčková Oddělení projektů a sítí mládeže

E-mail:
michaeladuchackovadzscz
Telefon:
+420 221 850 901

Ing. Lenka Henebergová vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže

E-mail:
lenkahenebergovadzscz
Telefon:
+420 221 850 108

Mgr. Petra E. Votočková vedoucí Odboru mládeže

E-mail:
petravotockovadzscz
Telefon:
+420 221 850 950