Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Výsledky 3. kola výběrového řízení 2020

Publikováno: 14. 12. 2020

Výsledky 3. kola 2020: 

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu prosince. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové dohody. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů. Žadatelé uvedení na seznamu náhradníků budou informováni o umístění v pořadníku.