Reformy a systémy vzdělávání / Dialog mládeže

Dialog mládeže

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Výsledky výběrového řízení

Výzva 2019

Uzávěrka k 30. dubnu 2019: Výsledky výběrového řízení

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu července. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové smlouvy. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů. Žadatelé uvedení na seznamu náhradníků budou informováni o umístění v pořadníku.

Uzávěrka k 12. února 2019: Výsledky výběrového řízení

 

 

Výzva 2018

Přehled schválených projektů Erasmus+ mládež ve Výzvě 2018 je k dispozici ZDE.

Uzávěrka k 4. říjnu 2018: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 26. dubnu 2018: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 15. únoru 2018: Výsledky výběrového řízení

 

 

Výzva 2017

Přehled schválených projektů Erasmus+ mládež ve Výzvě 2017 je k dispozici ZDE.

Uzávěrka k 6. říjnu 2017: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 26. dubnu 2017: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 2. únoru 2017: Výsledky výběrového řízení

 

Výzva 2016

Přehled schválených projektů Erasmus+ mládež ve Výzvě 2016 je k dispozici ZDE.

Uzávěrka k 4. říjnu 2016: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 26. dubnu 2016: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 2. únoru 2016: Výsledky výběrového řízení

 

Výzva 2015

Přehled schválených projektů Erasmus+ mládež ve Výzvě 2015 je k dispozici ZDE.

Uzávěrka k 4. únoru 2015: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 30. dubnu 2015: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 1. říjnu 2015: Výsledky výběrového řízení

 

Výzva 2014

Přehled schválených projektů Erasmus+ mládež ve Výzvě 2014 je k dispozici ZDE.

Uzávěrka k 30. dubnu 2014: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 1. říjnu 2014: Výsledky výběrového řízení