Výsledky výběrového řízení zveřejněny!

Publikováno: 27. 6. 2019

Výzva 2019 - 2. kolo
Uzávěrka k 30. dubnu 2019

Uzávěrka k 30. dubnu 2019: Výsledky výběrového řízení

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu července. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové smlouvy. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů. Žadatelé uvedení na seznamu náhradníků budou informováni o umístění v pořadníku.