Reformy a systémy vzdělávání

Reformy a systémy vzdělávání

Reformy a systémy vzdělávání nybízejí aktivity zaměřené na posílení kvality práce s mládeží a neformálního vzdělávání pro mladé lidi v Evropě (Strukturovaný dialog) či na podporu projektů partnerství v oblasti vysokého školství i mládeže (Budování kapacit) a aktivity či sítě určené pro uznávání výsledků učení (ECVET), podporu aktivit v oblasti jazykového vzdělávání (Evropská jazyková cena Label) nebo informační síť určenou pro vzdělávací systémy (Erydice)

Reformy a systémy vzdělávání

Strukturovaný dialog - jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni. Žádá se k národní agentuře.

Budování kapacit - projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci a internacionalizaci nebo projekty zaměřené spolupráci a mobility v oblasti práce s mládeží s cílem podpořit její kvalitativní rozvoj a uznávání neformálního vzdělávání.

ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu - ECVET - má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility.

Eurydice - evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech.

Evropská jazyková cena Label - podpora nových a výjimečných aktivit v oblasti jazykového vzdělávání

Aktivity spadající pod reformy a systémy vzdělávání

 • Dialog mládeže

  Dialog mládeže

  Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

 • Budování kapacit

  Budování kapacit

  Budování kapacit jsou projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci a internacionalizaci nebo projekty zaměřené spolupráci a mobility v oblasti práce s mládeží s cílem podpořit její kvalitativní rozvoj a uznávání neformálního vzdělávání

 • ECVET

  ECVET

  Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

 • Eurydice

  Eurydice

  Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

 • Evropská jazyková cena Label

  Evropská jazyková cena Label

  Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.