Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Základní informace

 

Klíčová akce 1 - Společné magisterské studium Erasmus Mundus, Erasmus+ půjčky na magisterské studium, Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Klíčová akce 2 - Znalostní aliance, Aliance odvětvových dovedností, Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, Budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3 - Spolupráce občanské společnosti v oblasti mládeže, odborného vzdělávání a přípravy, iniciativy pro inovace politik, podpora nástrojů evropské politiky, spolupráce s mezinárodními organizacemi, dialog se zúčastněnými subjekty a propagace politiky a programu

Jean Monnet  - Moduly, Katedry, Centra excelence, Sítě, Projekty, Podpora pro sdružení

Sport - Partnerství založená na spolupráci, Partnerství pro spolupráci malého rozsahu, Neziskové evropské sportovní akce 


Klíčová akce 1 - MOBILITA JEDNOTLIVCŮ

Společné magisterské studium Erasmus Mundus - podporuje zvýšení kvality, inovace a internacionalizaci vysokoškolských institucí.
Erasmus+ půjčky na magisterské studium - EU na ně poskytuje záruku, a umožňuje tak mladým lidem získat snadnější přístup k úvěrům na studium v zahraničí.
Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby - rozsáhlé dobrovolnické projekty (zahrnující alespoň 30 dobrovolníků) v rámci evropské či celosvětové akce v oblasti mládeže, kultury a sportu (např. světové summity mládeže, evropská hlavní města kultury, evropská města mládeže, evropská sportovní mistrovství apod.).

Klíčová akce 2 - SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ

Znalostní aliance - spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky

Znalostní aliance_Zapojení ČR (2014-2018)


Aliance odvětvových dovedností - spolupráce mezi světem práce a vzdělávacími institucemi působícími v oblasti odborné přípravy

Budování kapacit - jedná se o projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci a internacionalizaci nebo projekty zaměřené na spolupráci a mobility v oblasti práce s mládeží.

Klíčová akce 3 - PODPORA REFORMY POLITIKY

Zde jsou podporovány např. znalosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, iniciativy pro inovace politik, nástroje evropské politiky zlepšující transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací apod.

AKTIVITY JEAN MONNET - zaměřují se na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií evropské integrace a dále na rozvíjení dialogu akademického světa s tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Evropské unie.

Aktivita SPORT
V rámci centralizované aktivity Sport jsou podporovány tyto akce:
Partnerství pro spolupráci (Collaborative Partnerships)
Nevýdělečné evropské sportovní akce (Not-for-profit European sport events)

Tyto akce jsou zaměřeny na podporu rozvoje, výměnu a implementaci inovativních postupů na evropské, národní ale i regionální úrovni a mají za cíl přispět k rozvoji evropské dimenze sportu.
Akce by měly zároveň podpořit implementaci Evropského týdne sportu, což je iniciativa Evropské komise propagující sport a tělesnou aktivitu v Evropské unii, ve světle klesající fyzické kondice.

 

Znalostní aliance: Výsledky Výzvy 2017

Znalostní aliance_seznam schválených projektů_2017

Znalostní aliance_seznam náhradníků_2017

 

Výzva 2017: Centralizované projekty ve vysokoškolském vzdělávání

Dostupný rozpočet pro Výzvu 2017, termíny předkládání projektů, předpokládaný počet podpořených projektů pro jednotlivé aktivity

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny