Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Základní informace

 

Klíčová akce 1 - Společné magisterské studium Erasmus Mundus, Erasmus+ půjčky na magisterské studium, Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Klíčová akce 2 - Evropské univerzity, Znalostní aliance, Aliance odvětvových dovedností, Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, Budování kapacit v oblasti mládeže

Klíčová akce 3 - Spolupráce občanské společnosti v oblasti mládeže, odborného vzdělávání a přípravy, iniciativy pro inovace politik, podpora nástrojů evropské politiky, spolupráce s mezinárodními organizacemi, dialog se zúčastněnými subjekty a propagace politiky a programu

Jean Monnet  - Moduly, Katedry, Centra excelence, Sítě, Projekty, Podpora pro sdružení

Sport - Partnerství založená na spolupráci, Partnerství pro spolupráci malého rozsahu, Neziskové evropské sportovní akce 


Klíčová akce 1 - MOBILITA JEDNOTLIVCŮ

Společné magisterské studium Erasmus Mundus - podporuje zvýšení kvality, inovace a internacionalizaci vysokoškolských institucí. Zapojení ČR do projektů Společného magisterského studia Erasmus Mundus v letech 2014-2020.
Erasmus+ půjčky na magisterské studium - EU na ně poskytuje záruku, a umožňuje tak mladým lidem získat snadnější přístup k úvěrům na studium v zahraničí.
Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby - rozsáhlé dobrovolnické projekty (zahrnující alespoň 30 dobrovolníků) v rámci evropské či celosvětové akce v oblasti mládeže, kultury a sportu (např. světové summity mládeže, evropská hlavní města kultury, evropská města mládeže, evropská sportovní mistrovství apod.).

Klíčová akce 2 - SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ

Evropské univerzity - spolupráce vysokých škol na nejvyšší úrovni (pilotní výzvy 2019 a 2020). Zapojení ČR do Evropských univerzit.

Znalostní aliance - spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Zapojení ČR do Znalostních aliancí v letech 2014-2020.

Aliance odvětvových dovedností - spolupráce mezi světem práce a vzdělávacími institucemi působícími v oblasti odborné přípravy

Budování kapacit - jedná se o projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho modernizaci a internacionalizaci nebo projekty zaměřené na spolupráci a mobility v oblasti práce s mládeží. Zapojení ČR do Budování kapacit v letech 2014-2020.

Klíčová akce 3 - PODPORA REFORMY POLITIKY

Zde jsou podporovány např. znalosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, iniciativy pro inovace politik, nástroje evropské politiky zlepšující transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací apod.

AKTIVITY JEAN MONNET - zaměřují se na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií evropské integrace a dále na rozvíjení dialogu akademického světa s tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Evropské unie. Zapojení ČR do aktivit Jean Monet v letech 2014-2020.

Aktivita SPORT
V rámci centralizované aktivity Sport jsou podporovány tyto akce:
Partnerství pro spolupráci (Collaborative Partnerships)
Nevýdělečné evropské sportovní akce (Not-for-profit European sport events)

Tyto akce jsou zaměřeny na podporu rozvoje, výměnu a implementaci inovativních postupů na evropské, národní ale i regionální úrovni a mají za cíl přispět k rozvoji evropské dimenze sportu.
Akce by měly zároveň podpořit implementaci Evropského týdne sportu, což je iniciativa Evropské komise propagující sport a tělesnou aktivitu v Evropské unii, ve světle klesající fyzické kondice.

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny