Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Aktuální prezentace k centralizovaným aktivitám Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání - Výzva 2020

Publikováno: 20. 10. 2019

Prezentace z informačního semináře Central European Joint Infoday 2019 jsou k dispozici na webu události: 2019.infodays.eu.

Pod jednotlivými odkazy naleznete základní informace o centralizovaných aktivitách ve VŠ sektoru včetně příkladů dobré praxe.