Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Mobility

Mezi centralizované projekty mobility patří

  • Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby (Large scale European Voluntary Service events)
  • Společné magisterské studium Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)
  • Záruky za studentské půjčky studentů magisterského studia (Master Student Loan Guarantee)

 

ROZSÁHLÉ AKCE EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY

Jaké jsou cíle rozsáhlých akcí Evropské dobrovolné služby?

Cílem této akce je podpořit rozsáhlé dobrovolnické projekty (zahrnující alespoň 30 dobrovolníků EDS) v rámci evropské či celosvětové akce v oblasti mládeže, kultury a sportu (např. Světový summit mládeže, Evropské hlavní město kultury; Evropské město mládeže, evropská sportovní mistrovství, atd.).

Co představuje rozsáhlou akci Evropské dobrovolné služby?

Podporované projekty se budou skládat z následujících fází:

  • příprava (včetně praktických opatření, výběru účastníků, jazykové/mezikulturní/s konkrétními úkoly související přípravy účastníků před odjezdem)
  • provádění činností Evropské dobrovolné služby a doplňkové aktivity

Následné kroky (včetně hodnocení aktivit EDS, formální uznání výsledků učení účastníků během aktivit, je-li to použitelné, jakož i šíření a využívání výsledků projektu).

Více informací je uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en).

 

SPOLEČNÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM ERASMUS MUNDUS

Jaké jsou cíle Společného magisterského studia Erasmus Mundus?

  • podporovat zvýšení kvality, inovace, výbornou kvalitu a internacionalizaci vysokoškolských institucí
  • zvýšit kvalitu a přitažlivost Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EPVV) a podporovat externí aktivity EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání nabídkou plných studijních stipendií pro nejlepší studenty magisterského studia po celém světě
  • zvýšit úroveň schopností a dovedností absolventů magisterského studia a zejména jejich význam pro trh práce, a to prostřednictvím většího zapojení zaměstnavatelů
Které aktivity jsou podporovány v rámci této akce?
  • nabídka společného magisterského studijního programu odpovídajícího 60, 90 nebo 120 kreditům ECTS zajišťovaného mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí, včetně účasti pozvaných odborníků (hostujících lektorů) v rámci výuky, odborné přípravy a/nebo za účelem výzkumu;
  • udělování stipendií vynikajícím studentům z celého světa za účelem jejich účasti v jednom z těchto společných magisterských programů.

Více informací je uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

 

PŮJČKY NA MAGISTERSKÉ STUDIUM

Vysokoškolští studenti magisterského studia, kteří mají zájem absolvovat celý studijní program v jiné zemi programu, mohou požádat o půjčku na pokrytí svých nákladů.

Ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky bude vytvořen nástroj pro záruky za studentské půjčky.

Nástroj bude zúčastněným bankám nebo agenturám nabízejícím studentské půjčky v zemích programu poskytovat částečné záruky proti nesplácení úvěrů. Částečná záruka EU tak zmírní riziko finančních institucí při poskytování úvěrů skupině, se kterou v současné době nepracují. Výměnou za přístup k částečným zárukám budou muset banky studentům účastnícím se mobility nabídnout výhodnější půjčky, včetně nižších úrokových sazeb v porovnání s tržními sazbami a odložení splátek až na dva roky, během nichž budou mít absolventi čas získat práci.

Vytvoření nástroje pro záruky za studentské půjčky umožní mladým lidem získat přístup k úvěrům na studium v zahraničí během existence programu Erasmus+. Rozpočet EU bude na úvěry pro studenty magisterského studia účastnící se mobility využívat finanční zdroje bankovního sektoru.

Řízením nástroje na evropské úrovni bude pověřen Evropský investiční fond, který je součástí Evropské investiční banky.

Výzvu k předkládání nabídek na evropské úrovni bude na základě otevřených a transparentních kritérií následovat výběr finančních zprostředkovatelů, kteří budou v zemích programu provozovat systém studentských půjček podporovaných programem Erasmus+. Ohledně posouzení žádosti o úvěr, poskytnutí úvěrů a vybírání splátek budou jednotliví studenti jednat pouze s těmito finančními zprostředkovateli.

Další informace budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách Evropské Komise.