Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Nejbližší termín podání žádosti - Výzva 2021

Publikováno: 5. 5. 2020

Nejbližší příležitost podat žádost o centralizované aktivity programu Erasmus+ předpokládáme v 1. čtvrtletí roku 2021.

S příchodem nové generace programu Erasmus+ 2021-2027 očekáváme novinky v oblasti centralizovaných aktivit. Jakmile budou k dispozici ucelené informace o vyhlášení Výzvy 2021 a pravidlech jednotlivých aktivit, zveřejníme tyto informace také na stránkách programu Erasmus+ a webu dzs.cz.