Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Společné magisterské studium Erasmus Mundus pro studenty

Co mohu studovat?

Erasmus+ podporuje studium kvalitních a Evropskou komisí schválených magisterských programů, které společně nabízí konsorcium evropských univerzit. Studijní programy zahrnují povinnou mobilitu do min. 2 zemí zahrnutých v konsorciu a vedou k udělení společného diplomu (tzv. joint diploma) nebo vícenásobných diplomů z několika univerzit (tzv. double/multiple diploma).

Kde najdu nabídku společných studijních programů Erasmus Mundus?

Kompletní nabídka akreditovaných magisterských studijních programů Erasmus Mundus se nachází v katalogu.

Jak se mám do programu přihlásit?

Výběr studentů je záležitostí univerzit, které daný program společně nabízí. Každý program tak může mít odlišná kritéria a podmínky pro přihlašování studentů. Podívejte se proto na webové stránky vybraného studijního programu (odkazy najdete v katalogu) a postupujte podle instrukcí na nich uvedených nebo kontaktujte koordinátora daného studijního programu. U jednotlivých programů se mohou lišit i termíny pro zasílání přihlášek ke studiu.

Musím být studentem české vysoké školy zapojené do programu Erasmus Mundus?

Není to podmínkou, protože se jedná o studium ucelených magisterských programů. Přehled českých univerzit, které jsou součástí konsorcia nabízejícího společný studijní program Erasmus Mundus najdete v sekci ke stažení.

Mohu získat stipendium?

Program Erasmus Mundus nabízí stipendia pro evropské i mimoevropské studenty. Žádost o stipendium je třeba podat přímo konsorciu univerzit, které nabízí vybraný studijní program. Každý studijní program má každoročně k dispozici cca 15 stipendií pro studenty. Výše stipendií závisí na délce studia a národnosti studenta.

 

Ke stažení

em_spolecne_programy_web.pdf PDF 25.02.2016 332202 B