Sítě a centralizované aktivity / Centralizované aktivity

Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech třech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako tzv. centralizované.

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

 

Co je společné magisterské studium Erasmus Mundus?

EMJMD je vysoce integrovaný mezinárodní studijní program s 60, 90 nebo 120 kredity ECTS, nabízený mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí z různých zemí, případně dalšími partnery působícími v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o oblasti odbornosti zahrnuté do společného studia. Jeho specifikum spočívá ve vysokém stupni „sdílenosti" a ve vysoké kvalitě nabízeného akademického obsahu a metodologii. Neexistují žádná omezení ve smyslu vědních oborů. Seznam společných studijních programů financovaných programem Erasmus+ je publikován na internetových stránkách výkonné agentury.

Všechny zúčastněné vysokoškolské instituce z programových zemí musí být institucemi udělujícími magisterské tituly a dotyčný magisterský diplom zahrnující celý studijní program EMJMD musí být akreditovaný národními orgány zemí, kde tyto vysokoškolské instituce působí již ve fázi podávání žádosti. Úspěšné dokončení magisterského studia musí vést k udělení buď společného titulu (tj. jednoho diplomu vydaného jménem nejméně dvou vysokoškolských institucí z různých programových zemí a v těchto zemích akreditovaného) nebo vícenásobných titulů (tj. alespoň dvou diplomů vydaných dvěma vysokoškolskými institucemi z různých programových zemí a v těchto zemích akreditovaných). Vedle vysokoškolských institucí z programových zemí mohou být do udělování společných nebo vícenásobných titulů zapojeny i partnerské vysokoškolské instituce z partnerských zemí.

Jaké jsou cíle společného magisterského studia Erasmus Mundus?

Cílem společného magisterského studia Erasmus Mundus (EMJMD) je:

podporovat vynikající kvalitu, zvyšování kvality, inovaci a internacionalizaci vysokoškolských institucí
zvyšovat kvalitu a přitažlivost evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) a podporovat externí aktivity EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání nabídkou plných studijních stipendií pro nejlepší studenty magisterského studia po celém světě
zvyšovat úroveň schopností a dovedností absolventů magisterského studia a zejména význam společného studia pro trh práce, a to prostřednictvím většího zapojení zaměstnavatelů

Jaké aktivity jsou podporovány v rámci této akce?

Tato akce podpoří následující aktivity:

  • zajištění EMJMD programu, rozsahem odpovídající 60, 90 nebo 120 kreditům ECTS, organizovaného mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí za účasti pozvaných odborníků (hostujících lektorů) za účelem výuky, odborné přípravy nebo výzkumu
  • udělování stipendií vynikajícím studentům z celého světa za účelem jejich účasti v jednom z těchto EMJMD programů.

Jaké organizace se mohou do této akce zapojit?

EMJMD je realizováno mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí a případně dalšími typy organizací (podniky, veřejnými institucemi, výzkumnými organizacemi, atd.), které přispívají k jeho realizaci. Jednotlivé role zúčastněných organizací naleznete na této stránce.

Co nabízí společné magisterské studium Erasmus Mundus studentům?

Talentovaným vysokoškolským studentům aktivita nabízí možnost studovat kvalitní společné magisterské programy Erasmus Mundus. Více informací naleznete na této stránce.

 

Více informací o aktivitě je uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

 

Další užitečné odkazy:

Závěry z konference "Mastering Joint Excellence under Erasmus Mundus", 29. - 30. června 2016, Brusel

Katalog programů Erasmus Mundus_2004-2011

Seznam Společných magisterských programů Erasmus Mundus (EMJMD) nabízejících stipendia pro akademický rok 2017/2018

"24 Degrees" aneb 24 programů Erasmus Mundus očima svých koordinátorů

Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses - příklady dobré praxe

 

Relevantní informace pro aktuální výzvu s termínem pro předkládání žádostí 15. 2. 2018 naleznete zde:

http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en

Celkové výsledky Výzvy 2017 (sekce Selection Results):

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/key-action-1-learning-mobility-individuals-erasmus-mundus-joint-master-degrees-0_en

 

 

Ke stažení

EMJMD_Zapojení ČR.pdf PDF 01.10.2018 222705 B