Výzva KA3 - Experimenty evropské politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pod vedením orgánů veřejné moci na vysoké úrovni

Publikováno: 6. 12. 2019

Evropská komise zveřejnila novou výzvu v rámci programu Erasmus+ (KA3), EACEA/38/2019.

Výzva má tyto specifické cíle:

- podpořit nadnárodní spolupráci a vzájemné učení mezi orgány veřejné moci na nejvyšší úrovni ze způsobilých zemí za účelem systémového zlepšování a inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,

- posílit sběr a analýzu podstatných vědeckých poznatků s cílem zajistit úspěšné provádění inovativních opatření,

- usnadnit přenositelnost a rozšiřitelnost inovativních opatření.

Prioritními tématy této výzvy jsou:

SKUPINA 1

-          digitální vzdělávání a kompetence,

-          výuka a učitelé.

SKUPINA 2

-          mechanismy financování pro prohlubování dovedností a rekvalifikace, včetně programů podobných individuálním vzdělávacím účtům,

-          politika a procesy na podporu validace neformálního a informálního učení, mimo jiné prostřednictvím efektivního poradenství.


Termín pro podávání žádostí je: 21.4.2020

Více informací zde:https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en