Sítě a centralizované aktivity / Epale

Epale

EPALE je vícejazyčná virtuální komunita odborníků z oblasti vzdělávání dospělých, která umožňuje přístup k nejnovějším zprávám, trendům a dokumentům ve vzdělávání dospělých z celé Evropy. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Příjemcem grantu Epale National Support Services (NSS) je Dům zahraniční spolupráce.

Základní informace

 

EPALE

- je nová celoevropská virtuální komunita pro odborníky z oblasti vzdělávání dospělých

- poskytuje prostor pro sdílení odborných materiálů, publikací, studií, zpráv a dokumentů

- nabízí aktuální kalendář akcí, seminářů, veletrhů a konferencí, které se konají ve všech státech EU

 

Platforma EPALE je určena všem odborníkům z oboru celoživotního vzdělávání.

Primárně se jedná o:

-         učitele

-          školitele

-         akademické pracovníky

-         výzkumníky v andragogice

-         tvůrce politik na místní, státní či evropské úrovni

-         subjekty poskytujících poradenství v oblasti učení a kariéry

-         mediální odborníky a novináře v oblasti vzdělávání

-         školská zařízení

-         organizace věnující se vzdělávání dospělých

 

 

Všechny tyto skupiny jsou zvány, aby se aktivně zapojily do této platformy a společně přispívaly k jejímu rozvoji a zároveň těžily z možnosti čerpat zde zveřejňovaná data.

Pro přístup na stránku není potřeba žádná registrace, nicméně všem ji doporučujeme, aby se mohli aktivně zapojit například do diskusí a blogů. Registrace je velmi snadná a je zcela zdarma.

Zapojte se do této nově vzniklé unikátní komunity a využívejte plně nástrojů a možností, které tato platforma nabízí: https://ec.europa.eu/epale/cs/home-page

 

Hlavní cíle platformy EPALE:

 • zvýšit standardy vzdělávání v tomto sektoru
 • sdílení výukových materiálů
 • propojit komunitu odborníků z celé Evropy
 • informovat o akcích v rámci celé Evropy (konference, kurzy, semináře)
 • hledání partnerských organizací
 • navázání spolupráce na národní i mezinárodní úrovni
 • aktivnímu zapojení všech uživatelů do diskusí a blogů
 • získávání nejnovějších aktualit z oblasti vzdělávání dospělých

 

Jak se vytváří obsah platformy:

Obsah platformy naplňují všechna národní podpůrná střediska. V České republice je to Dům zahraniční spolupráce. Národní podpůrná střediska z jednotlivých evropských zemí zde zveřejňují relevantní informace a materiály z oboru celoživotního vzdělávání.

Webové stránky EPALE jsou aktuálně přístupné ve všech jazycích Evropské unie. Čeští uživatelé tak mohou získávat informace nejen o dění v ČR, ale i v zahraničí. Česká verze EPALE je v procesu naplňování.

 

Hlavními aktivitami projektu v projektovém období 2014 - 2015 jsou:

 • propagace platformy na seminářích, konferencích a veletrzích
 • příprava informačních a propagačních materiálů
 • spolupráce s institucemi zabývajícími se vzděláváním dospělých
 • naplňování platformy aktuálními dokumenty, zprávami a událostmi v rámci České republiky

 

Aktuálně:

- profesionální úroveň a kvalitu zveřejňovaných materiálů a publikací bude našim uživatelům nově garantovat expertní skupina EPALE

- rádi bychom v tomto roce vytvořili i síť ambasadorů EPALE, kteří by reprezentovali a propagovali tento projekt v jednotlivých krajích České republiky.

- uvítáme jakékoli podněty a připomínky od českých uživatelů, a to jak k obsahové náplni, tak i k případným technickým potížím, platforma je stále ve stavu zrodu a stále se pracuje na jejím zdokonalování.

- pokud jste odborníkem z oboru a rád/a byste se podílel/a na rozvoji platformy, prosím, dejte nám o sobě vědět.

 

 

Dotazy a příspěvky nám můžete zasílat na e-mailovou adresu epale@dzs.cz

 

Najdete nás také na Facebooku a Twitteru.

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny