Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

EPALE tým

Publikováno: 15. 10. 2019

Projektový tým

kontakt: e-mail: epale@dzs.cz

telefon: +420 221 850 701/ 708

 

Jitka Morčušová - vedoucí odboru celoživotního vzdělávání

 

Milada Stalker- manažer projektu, obsahové a finanční vedení projektu, naplňování platformy EPALE, činnosti spojené s odborným i administrativně technickým zajištěním databáze EPALE

 milada.stalker@dzs.cz, +420 221 850 701

 

Daniela Krtičková - koordinátorka projektu, naplňování platformy EPALE, sociální sítě, činnosti spojené s odborným i administrativně technickým zajištěním databáze EPALE

daniela.krtickova@dzs.cz, +420 221 850 708

 

Barbora Pavelková - finanční vedení projektu

barbora.pavelkova@dzs.cz, +420 221 850 701

 

 

 

Expertní tým EPALE:

 

Tomáš Langer

Martin Dobeš

Branislav Frk

Tomáš Fránek

Kristýna Fantová

Jana Guličuková