Sítě a centralizované aktivity / eTwinning

eTwinning

Aktivita eTwinning podporuje on-line spolupráci škol a učitelů na dálku za pomoci digitálních technologií.

Základní informace

Aktuální informace o pořádaných akcích i další informace k aktivitě eTwinning naleznete na stránkách www.etwinning.cz

Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím digitálních technologií vzdělávací aktivitu na dálku.

eTwinning v kostce:

 • Registrace a využívání služeb portálu www.etwinning.net je zdarma.
 • eTwinning nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů.
 • eTwinning nabízí technologické nástroje pro spolupráci škol na portálu www.etwinning.net, kde se školy mohou do aktivity eTwinning zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy a učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat a realizovat projekty na dálku.
 • Portál provozuje Centrální podpůrné středisko pro eTwinning, které koordinuje aktivitu eTwinning v rámci Evropy.
 • V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpůrné středisko pro eTwinning (NSS), které je součástí Domu zahraniční spolupráce.
 • NSS pořádá pro učitele metodické semináře, webináře i mezinárodní akce. Jejich seznam naleznete na www.etwinning.cz

eTwinning v programu ERASMUS+

 • online platforma pro spolupráci a komunikaci škol v rámci programu ERASMUS+;
 • největší databáze hledání partnerů pro školy
 • vhodné on-line prostředí pro komunikaci s partnery v rámci klíčové akce KA1 (komunikace se zahraniční školou, příprava mobility, zveřejňování výstupů);
 • vhodné online prostředí pro projektovou spolupráci škol v rámci klíčové akce KA2 (příprava projektu, virtuální třída Twinspace pro průběžnou spolupráci žáků a učitelů na projektových výstupech a dokumentech, zveřejňování výstupů projektu).

eTwinning v ČR

 • Národní podpůrné středisko pro eTwinning nabízí českým učitelům metodické semináře v regionech, webináře a řadu dalších akcí.
 • Více informací naleznete na národním portálu www.etwinning.cz.

 

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny