Sítě a centralizované aktivity / eTwinning

eTwinning

Aktivita eTwinning podporuje on-line spolupráci škol a učitelů na dálku za pomoci digitálních technologií.

Metodické semináře eTwinning pro učitele

Metodické semináře eTwinning jsou určeny pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravují pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Semináře probíhají prakticky v počítačových učebnách a každý účastník si vše zkouší přímo na PC. Všechny semináře jsou pro učitele zdarma. Časové rozmezí seminářů je od 9,00 do 16,00.

Aktuální seznam seminářů naleznete na našich stránkách www.etwinning.cz

 

Školení na míru pro Vaši školu!

Máte zájem o proškolení Vašich učitelů či kolegů v oblasti mezinárodní spolupráce škol a zapojení ICT do výuky? Národní podpůrné středisko eTwinning nově nabízí uspořádání semináře na míru přímo v prostorách Vaší školy. Zajistíme Vám lektora, školení upravíme na míru potřebám Vašich učitelů. Na školení můžete pozvat i učitele z okolních škol. Školení je zdarma včetně metodických materiálů pro účastníky.
Požadavky na školicí prostor – každý účastník musí mít k dispozici notebook, či pevný počítač a připojení na internet. Lektor musí mít k dispozici plátno či interaktivní tabuli.
 
V případě zájmu o školení na míru vyplňte, prosím, tento formulář. Budeme vás kontaktovat.