eLearningový kurz Metodika mezinárodních projektů eTwinning začíná 8. 3. 2021

Publikováno: 24. 1. 2021

České Národní podpůrné středisko pro eTwinning (DZS) pořádá i letos eLearningový kurz Metodika mezinárodních projektů eTwinning, ve kterém se učitelé naučí realizovat on-line projekt krok za krokem, využívat užitečné aplikace a internetové nástroje vhodné i pro výuku a jako bonus je čeká také spolupráce na zkušebním projektu se slovenským partnerem.

Bližší informace naleznete na www.etwinning.cz.