Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Letní webináře eTwinning

Publikováno: 1. 7. 2020

Letní hrátky s eTwinningem aneb Pojďme se společně inspirovat do mezinárodní spolupráce! Národní podpůrné středisko připravuje krátké letní webináře, na kterých se můžete inspirovat příklady využití různých nástrojů či aplikací při mezinárodních projektech eTwinning. Online mezinárodní projekty eTwinning obohatí prezenční výuku přímo ve škole i případnou online formu výuky na dálku, proto stojí za to načerpat nové nápady a dovednosti do projektů, které můžete nastartovat hned od září.

Kompletní seznam nabízených webinářů a odkaz na registrační formulář naleznete zde